print

Regijska štipendijska shema (RŠS) Goriške statistične regije
Dijake in študente, ter predvsem vse bodoče dijake in študente, vabimo, da si v Izmenjevalnici ogledajo ponudbo kadrovskih štipendij, ki jih delodajalci iz celotne Slovenije ponujajo za novo šolsko/študijsko leto 2014/2015.
V Izmenjevalnici so objavljene potrebe po novih štipendistih, ki so jih delodajalci oddali na javnem pozivu do 31. januarja. Cilj poziva je zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji na enem mestu z namenominformiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela. 

Javni poziv delodajalcem – PRIJAVA ŠE VEDNO MOŽNA!


Čeprav je neobvezujoč rok za prijavo delodajalcev (31. januar) na javni poziv že potekel, je prijava še vedno možna. Zaželeno je, da jo delodajalci oddajo čim prej, obvezno pa najkasneje pred sklenitvijo pogodb o štipendiranju, ki jih bodo sklepali s štipendisti. Prijavo morajo oddati vsi delodajalci, ki nameravajo podeliti štipendije po 1. januarju 2014.

Delodajalci iz Goriške statistične regije naj prijavo pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid ali

skenirano (podpisano in žigosano) prijavo na elektronski naslov: #EM#6d60706961716d66266a657b654d7e7d733f617a#EM#.

Rok za prijavo: 31. julij 2014 

PRIJAVNI OBRAZEC: PRC_OBRAZEC_3_Prijava potreb po kadr.štipendistih_2014-15.pdf
JAVNI POZIV: PRC_3_Poziv delodajalcem_2014-15.pdf

-         Na Posoškem razvojnem centru bomo vse ponujene štipendije sproti vnesli v Izmenjevalnico.


Delodajalci, ki so že poslali prijavo, lahko naknadno pošljejo dodatno prijavo, če ugotovijo, da bi radi razpisali več štipendij, kot so jih prijavili do 31. januarja.

PRC 3 Poziv delodajalcem 2014 15
PRC OBRAZEC 3 Prijava potreb po kadr štipendistih
Nazaj na arhiv