print

Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela - rezultati ankete o potrebah po kadrih

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je vodilni partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. Skupaj z ostalimi partnerji (RRA Severne Primorske, GZS – Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica, Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica, VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o., Kadrovsko društvo severne Primorske) je v okviru projekta konec leta 2019 pripravila anketo o potrebah po kadrih, v kateri so sodelovali tudi številni člani OOZ Nova Gorica. Obenem je ZRSZ izvedel anketo med brezposelnimi.

 

Rezultati ankete kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih težave z zagotavljanjem kadrov. 

Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: ELEKTRIKARJI, ELEKTROTEHNIKI, STROJNI TEHNIKI, OBDELOVALCI KOVIN, ORODJARJI, LIČARJI, ZIDARJI, MESARJU, ŠIVILJA, KUHARJI, NATAKARJI, PRODAJALCI, INŽENIRJI STROJNIŠTVA, INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE.

 

Brezposelni delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki (vzgoja in izobraževanje, ekonomija, razvijalci spletnih strani..), tehniki (ekonomski tehniki, komercialisti, administracija, tajniki, računalništvo...). Anketa je pokazala tudi visoko pripravljenost zamenjati poklic (74%), posebej med mladimi in osebami s V. ravnjo izobrazbe, predvsem na področju trgovine, komerciale, proizvodnje, socialnega varstva…. Najmanjša je pripravljenost za zaposlitev v gradbeništvu.

 

V teku je priprava promocijskih filmov o deficitarnih poklicih, ki jih bomo predstavljali po goriških osnovnih šolah, predvidoma na roditeljskih sestankih za karierno orientacijo. Na ta način bomo še aktivneje vršili promocijo poklicev med mladimi.

Nazaj na arhiv