print

Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (OOZ Nova Gorica) smo skupaj s partnerji  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (RRA SP), Severno primorska gospodarska zbornica Nova Gorica (GZS SPGZ), Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica, Kadrovsko društvo Severne Primorske in Video Pro d.o.o. v projektu LAS »Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela« prišli do ugotovitev, da se v praksi srečujemo s problemi zagotavljanja ustreznih kadrov, ki jih med iskalci zaposlitev na Goriškem delodajalci (obrtniki, podjetniki) zelo težko najdejo. Gre za deficitarne poklice, za katere se mladi tudi sicer običajno redkeje odločajo.

Zato smo se partnerji odločili, da deficitarne poklice identificiramo in promoviramo med mladimi in brezposelnimi.

V prvi fazi smo med poslovnimi subjekti na Goriškem izvedli raziskavo o potrebah po kadrih (konec novembra 2019), v kateri se je izkazalo, da ima 90% anketiranih težave pri pridobivanju kadra, predvsem tehniške smeri. Glavni razlog, ki so ga navedli, je pomanjkanje kadra na trgu dela oz. kader ni dovolj usposobljen  ali ni pripravljen delati pod pogoji, ki so značilni za določene poklice. Raziskava je pokazala, da je največ povpraševanja po naslednjih poklicih: elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarji, šivilje, kuharji, natakarji, prodajalci, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.

Na tej podlagi smo se partnerji odločili, da posnamemo promocijske filme o štirih deficitarnih poklicih, po katerih je veliko povpraševanje in jih na primeren način še bolj predstavimo osnovnošolcem, ki se odločajo za nadaljevanje poklicne poti ter brezposelnim. Pri izbiri poklicev smo se posvetovali tudi s Šolskim centrom Nova Gorica.

Pripravili smo štiri promocijske filme o naslednjih deficitarnih poklicih:

1. GASTRONOM - HOTELIR (kuhar)

2. AVTOKAROSERIST (avtoklepar, avtoličar)

3. ELEKTRIKAR

4. INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

Nazaj na arhiv