print

NOVO! RAZPIS ZAPRT! Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)
Komisija za izvedbo javnega razpisa je pregledala vse ocenjevalne liste in ugotovila, da bo skupna višina razpisanih sredstev porabljena za odobrene vloge, ki so prispele na prvi rok razpisa, kar pomeni, da naslednjih napovedanih dveh rokov za oddajo vlog ne bo.

Nazaj na arhiv