print

Zelene poslovne ideje
Spoštovani! 


Podaljšan je rok prijav na največji natečaj zelenih poslovnih idej– ClimateLaunchpad. Prijavite se lahko do 21.5.2017.

Več informacij najdete na www.ClimateLaunchpad.com.


Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 
Maja Pivko
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
T: +386 1 4760 513
S: www.conot.si 


Zelena in čista prihodnost potrebuje 1.000 novih idej. Prijavite svojo zeleno idejo in si povečajte možnosti za uresničitev vaših poslovnih ambicij. 

Vabimo študente, raziskovalce, start-upe, mala in srednja podjetja, javne organizacije in inženirska podjetja, da predstavijo svoje poslovne ideje na področju čistih tehnologij.
Vaša ideja je lahko inovacija na področju obnovljivih virov energije, trajnostnega prehoda v prehranski verigi, trajnostne mobilnosti ali kakršna koli druga ideja za boj proti podnebnim spremembam. Vse prijave bodo obravnavane z vidika njihovega vpliva na podnebne spremembe, njihovega potenciala rasti ter z vidika strokovnega znanja in zanosa prijaviteljev. Najbolj obetavnim prijavam bo omogočen dostop do pospeševalnika Climate-KIC. Natečaj je odprt v več kot 30 državah.

Natečaj omogoča:
Ø dvodnevni poslovni trening z vrsto usposabljanj za pripravo udeležencev na državni finale, kjer bo vsak predstavil svoj poslovni načrt strokovni žiriji;
Ø finalisti vsake države gredo na evropski finale, ki bo oktobra na Cipru;
Ø najboljših 10 ekip finala bo uvrščenih v pospeševalnik Climate-KIC (Climate-KIC Accelerator), poslovno šolo, osredotočeno na razvoj in trženje start-up podjetij na področju čistih tehnologij (http://www.climate-kic.org/for-entrepreneurs/accelerator/).

Nagrade:
Ø končni zmagovalec evropskega finala prejme denarno nagrado 10.000 €, druga nagrada je 5.000 € in tretja 2.500 €.

Pogoji za prijavo:
· še ne poslujete oziroma podjetje ne obstaja več kot 1 leto;
· nimate znatnega prihodka;
· do sedaj ste pridobili manj kot 200.000 € naložb;
· do sedaj še niste prodali svojega izdelka, rešitve ali prototipa.

Prijave oddajte do 21. 5. 2016 na http://climatelaunchpad.org/application-form/

Kontakt:
#EM#6d6068622a756f7163664a6065237d66#EM#
#EM#746468622a756f7566687e4b6f626060643f617a#EM#
01 4760 513

Spremljajte nas na:
Facebook
www.facebook.com/climatelaunchpad
www.facebook.com/ClimateKIC

Twitter
@ClimateLaunch
@ClimateKIC

ClimateLaunchpad in Climate-KIC
ClimateLaunchpad (www.climatelaunchpad.org) je program Climate-KICa. Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology , EIT), z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za zagotavljanje evropske trajnostne rasti. www.climate-kic.org 
Nazaj na arhiv