print

Nova spletna stran LAS V OBJEMU SONCA

Spletna stran LAS V OBJEMU SONCA je v prvi vrsti namenjena:

  • vsem, ki bodo aktivno sodelovali pri delu lokalne akcijske skupine in pri pripravi Strategije lokalnega razvoja, 
  • članom LAS ter 
  • vsem prijaviteljem in izvajalcem operacij.

 

Na spletni strani bomo redno objavljali novice in prispevke v zvezi s pripravo strategije lokalnega razvoja, v zvezi z delovanjem organov LAS, najavljali bomo različne delavnice in ne nazadnje objavljali javne pozive za predložitev operacij.

Ob izvajanju operacij bodo na spletni strani objavljena tudi vsa potrebna navodila za izvajanje in poročanje ter navodila za pravilno označevanje nastalih gradiv.

Sooblikovalci spletne strani bodo lahko tudi vsi izvajalci operacij, katerim bomo omogočili, da na spletni strani objavljajo svoje prispevke povezane z operacijami, ki jih izvajajo.

Samostojna spletna stran LAS V OBJEMU SONCA je velika pridobitev, saj bo omogočala tako večjo promocijo in prepoznavnost lokalne akcijske skupine v okolju ter vseh operacij na enem mestu. Vabimo vas k ogledu na povezavi: www.las-vobjemusonca.si.

Nazaj na arhiv