print

LAS V OBJEMU SONCA pripravlja 1. spremembo Strategije lokalnega razvoja
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS, zbira predloge za spremembo SLR po e- pošti: #EM#6660606a6e64686626646f6f7a687d6c757a526166743b6468376972#EM# ali na naslovu LAS V objemu sonca – RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica. Rok za predložitev predlogov za spremembo SLR je do 15. 8. 2017.

V zvezi s tem pozivamo zainteresirane člane LAS, da podate svoje predloge za spremembo SLR, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.
Podane predloge bosta pred posredovanjem na Koordinacijski odbor CLLD: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obravnavala in potrjevala Upravni odbor in Skupščina LAS.

Pri pripravi predlogov spremembe SLR se lahko oglasite tudi v pisarni LAS.


Predloge za spremembo SLR podajte na obrazcu-sprememba SLR. Obrazec je na voljo na spletni strani LAS V OBJEMU SONCA
Nazaj na arhiv