print

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017
Tržne raziskave Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017


Datum objave: 01.07.2016


Rok za prejem ponudb: 18.08.2016 do 13. ure


Izdajatelj: SPIRIT Slovenija za MGRT

Status: Veljaven razpis(objavljen)


Kontaktna oseba:
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave(at)spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 – vprašanje«.


Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija


Razpisano sredstev: 500.000,00 evrov (250.000,00 v letu 2016) - nepovratni viri


Drugi podatki:
- Predmet: sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.
 
- Upravičenci: MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja) in samostojni podjetniki, t. j. fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodasko dejavnostjo v RS.
 
- Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.
 
- Višina sofinanciranja: do 50 %
 
- Maksimalna vrednost sofinanciranja: 4.500 EUR

Nazaj na arhiv