print

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018
Vse informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ

Upravičenci: OBČINE, ki so tudi investitorji operacije.

Upravičeni stroški:
- gradnja nepremičnin;
- nakup nezazidanih zemljišč;
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
- stroški informiranja in komuniciranja;
- stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Rok za oddajo ponudb: 08.09.2017
Nazaj na arhiv