print

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije.

Datum objave: 15.07.2016

Rok za prejem ponudb: 15.08.2016

Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Status: Veljaven razpis(objavljen)

Kontaktna oseba:
Vse druge informacije dobite na telefonski številki: 01 400 3347 in na e-pošti nena.dokuzov(at)gov.si.
 
 
Razpisna dokumentacija: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083


Razpisano sredstev: do 1.855.350,00 evrov; za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.367.100,00 evrov in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 488.250,00 evrov


Drugi podatki:
Strokovna komisija bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. MGRT bo najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije. 
Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT.
Nazaj na arhiv