print

JAVNI POZIV K PRIPRAVI PROJEKTNIH PREDLOGOV
Pripravljavci RRP-ja vas zato vabimo k pripravi osnutkov regijskih projektov, za katere menite, da jih je smiselno in potrebno vključiti v RRP. 

Rok za posredovanje osnutkov regijskih projektov je torek, 15. 9. 2020, po elektronski pošti na naslove koordinatork: 
Regija za ljudi: Brigite Bratina Peršin - #EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#  

Posredujte jih na priloženih obrazcih. 

Projekte bo po sprejetju dokumentov za črpanje EU sredstev na ravni države predvidoma treba dopolnjevati, k čemur vas bomo pravočasno pozvali.
Ker regije pričakujemo poziv ministrstev k posredovanju konkretnih in uresničljivih projektov že v poletnem času, vas prosimo, da projektne predloge oddate do zgoraj postavljenega roka.

Hvala za sodelovanje.Datoteke:  

Osnutek Strateškega dela RRP 2021-2027_29.7.2020.docx  

Projektni obrazec julij 2020.docx

 

 

Nazaj na arhiv