print

HERITASTE
Splošni cilj projekta je razvoj trajnostnega turizma v obmejnih podeželskih območjih – turizma, ki temelji na povezavi med izdelki in tipičnimi lokalnimi jedmi ter naravno in kulturno dediščino. Splošni cilj projekta neposredno prispeva k doseganju prednostne naloge 2 Operativnega Programa - Konkurenčnost in na znanju temelječa družba. 

Projekt sledi štirim glavnim ciljem: 
 • ohraniti/izboljšati kakovost tipičnih in tradicionalnih izdelkov;
 • opredeliti strategijo za spodbujanje območja in njegovih izdelkov;
 • oceniti turistično ponudbo z okrepitvijo kulturnih dejavnikov;
 • okrepiti zmogljivosti trženja značilnih lokalnih izdelkov;

…in naslednjim operativnim ciljem: 
 • ohraniti in razviti tipične lokalne izdelke čezmejnega območja;
 • ohraniti in oživeti značilne stare (avtohtone) sorte v vinogradništvu, sadjarstvu in vrtnarstvu, kot pomemben del kulturne dediščine in identitete območja; 
 • zagotoviti (spremljati), kakovost izdelkov in tipičnih jedi čezmejnega območja; 
 • povečati stopnjo ozaveščenosti in usposobljenost gospodarstvenikov, turističnih delavcev in širše javnosti o lokalnih izdelkih; 
 • izboljšati prepoznavnost in posledično tudi trženje tipičnih lokalnih izdelkov s pomočjo promocijskih dejavnostih (preko podjetij, turističnih ponudnikov, na prireditvah, s pomočjo oglaševanja v medijih). 
Trajanje projekta: 1. november 2011 – 31. oktober 2014 (podaljšan do 31. marec 2015)

Partnerji pri projektu:
 • Provincia di Udine (vodilni partner)
 • Provincia di Gorizia 
 • I.T.A.S. “P. D’Aquileia” 
 • Comune di Spilimbergo 
 • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
 • RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
 • Univerza v Novi Gorici
 • Glasbena agencija JOTA 
 • UNPLI - Comitato Provinciale di Venezia 
 • UNPLI - Comitato Provinciale di Padova        
Več na spletni strani projekta: www.heritaste-project.eu
Nazaj na arhiv