print

Franšizing
Franšizing.doc

 

 

          PROJEKT

 

 

300dpi SPOT SI Pomanjsave Negativ

 

SPOT SVETOVANJE GORIŠKA 2018 - 2022

 

IZVAJANJA CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

 

 

STROKOVNI ČLANEK

FRANŠIZING KOT OBLIKA SODELOVANJA

 

Kot navajata dr. Mitja Jeraj in mag. Miha Marič v Reviji Denar od 19.01.2018, gre pri franšizingu za poslovni model, ki ga franšizodajalec za plačilo franšiznine nudi franšizojemalcu. Poslovni model vključuje sistem trženja proizvodov ali storitev v dobro koncipiranem sistemu, ki je bil na drugih trgih že preverjen kot dobičkonosen. Franšizojemalec mora pri sklenitvi posla podpisati franšizno pogodbo, kjer so definirani pogoji in dolžnosti, prav tako pa pravice, ki omogočajo, da posel poteka v ustanovljenih normah. Verjetno je najbolj razširjena franšiza na svetu, izmed prehranskih hitrih restavracij McDonald's in kot taka dober primer za predstavitev koncepta franšizinga. Dejstvo je, da kjer koli po svetu pridemo v restavracijo, je sendvič enake kakovosti, ima enake sestavine in je vizualno identičen.

Nakup formule poslovnega modela se za podjetja v veliki večini primerov izkaže kot smiselna poteza, saj lahko na takšen način brez nepotrebnih tveganj dosežejo konstantno rast poslovanja in prihodkov na dolgi rok, poleg tega pa franšiza omogoča, da ima jemalec franšize na določenem področju monopol, lažje dostopa do virov sredstev, minimizira stroške nabave, ima vedno najnovejše informacije o trendih na trgih in podobno.

V wikipediji najdemo še dodatno informacijo in sicer Franšizna poslovna formula temelji predvsem na ugledu franšizorja, na ugledu in prepoznavnosti njegove blagovne oziroma tržne znamke ter s tem povezane kakovosti izdelka oziroma storitve, dobrega razmerja med kakovostjo in ceno in nenazadnje dobre dostopnosti proizvodov in storitev.

Slednje je še posebej pomembno pri odločitvi za omenjeni poslovni model franšizinga. Obenem ne smemo zanemariti lokacije, kupne moči, navad kupcev in ekonomije obsega, ki jo mora franšizojemalec zagotoviti, da bo pokrival stroške franšiznine in dosegal poslovne rezultate, ki mu bodo omogočili rast in razvoj podjetja.

Primer McDonald's a v italijanski Gorici, kaže na neustreznost lokacije in premajhnega števila kupcev, kar je vodilo do zaprtja restavracije.

Franšizing je za manjše kraje vsekakor manj primerna oblika poslovnega modela kot za večje kraje. V Sloveniji je Ljubljana kot glavno mesto vodilna lokacija za številne franšizing  poslovne modele, medtem, ko v našem mestu Novi Gorici in okoliških krajih ob meji z Italijo, imamo maloštevilne tovrstne primere franšizing poslovnih modelov.

V našem okolju je odprtje meja, skupni enotni trg Evropske Unije in s tem večje število italijanske populacije, ki obiskuje naše območje omogočilo nastanek in tudi v prihodnje možnosti za večje število franšizing poslovnih modelov.

Za začetnike brez zadostnih finančnih sredstev je tovrstna oblika poslovnega modela nedosegljiva brez zagotovitve vseh pogojev, ki jih franšizodajalec zahteva, za kar so potrebna finančna sredstva.

Franšizing je v svetu uveljavljen in verjamem, da se bo prijel tudi v našem okolju, kot tudi ostali poslovni modeli, ki uspešno delujejo, o katerih pa bomo spregovorili v naslednjih prispevkih.

 

Pripravil: mag. Bruno Mihelj

 

 

 

 

Podpis SPOT
Nazaj na arhiv