print

EVROPSKI TEDEN POKLICNIH SPRETNOSTI 2020 (ETPS)

ODKRIJ Svoj Talent. Svoje Potovanje. Svojo Izbiro.


                                                                        logo


Evropska komisija po zelo uspešnih prvih štirih Evropskih tednih poklicnih spretnosti zdaj organizira peti ETPS, da bi še naprej ozaveščala o poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Peta izvedba bo zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s COVID-19 v celoti potekala preko spleta in sicer od 9. do 13. novembra 2020.


ETPS in spremljajoča komunikacijska kampanja združujeta udeležence in izvajalce izobraževanja in usposabljanja, organizacije civilne družbe, javne organe, poslovne organizacije in širšo javnost za večjo prepoznavnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Geslo kampanje je Odkrij svoj talent

Cilj ETPS je predstaviti številne priložnosti, ki jih lahko poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje zagotavlja mladim in odraslim, in vrednost, ki jo prinaša gospodarstvu in prihodnosti dela in spretnosti. Letošnja tema je poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje za prehode na zeleno in digitalno v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor in Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.


Tudi Evropska skupnost izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja se sooča z izzivi pandemije COVID-19, zato igra ETPS 2020 še posebej pomembno vlogo, saj ponuja neprimerljiv forum in mrežo deležnikov za identificiranje skupnih problemov in izmenjavo rešitev.


Evropska komisija je v Evropski teden poklicnih spretnosti ponovno vključila Ambasadorje iz različnih držav članic EU, ki prostovoljno širijo besedo o poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju v svojih državah. Adrijana Hodak, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Nova Gorica, je ena izmed Ambasadorjev, ki so jo Evropska komisija in nacionalne inštitucije izbrali za to prestižno vlogo zaradi njenih izjemnih dosežkov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Prav tako je Skupnost višjih strokovnih šol RS, zaradi svojega aktivnega in uspešnega delovanja postala nacionalna kontaktna točka za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020.


»Trenutni čas nam ponuja izzive in priložnosti, da uberemo povsem nove poti, ki bodo temeljile na dobremu medsebojnemu, pozitivnemu in spoštljivemu odnosu do sočloveka in do našega okolja. Čas je, da postavimo tudi temelje novega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kjer bodo znanje in spretnosti posameznika vrednota za doseganje ciljev za dobrobit človeka in našega planeta.« Adrijana Hodak

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete, si izmenjate izkušnje ter se udeležite zelo zanimivih dogodkov, na katerih bodo govorili priznani strokovnjaki iz Evropskih inštitucij in podjetij. Zeleno in digitalno Evropo bomo lahko zgradili le na skupnih temeljih, idejah in projektih.


Registrirajte se na dogodek prek spletne povezave: https://eu.eventscloud.com/website/3001/

                                                                           ew

Splošni cilji ETPS 2020 so:

·        Predstaviti številne načine, kako lahko poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje pomaga mladim in odraslim pri »odkrivanju svojih talentov« ter jih danes pripraviti na prihodnost Evropskega gospodarstva

·        Pokazati delodajalcem ogromne koristi vlaganja v človeške vire s spodbujanjem začetnega usposabljanja mladih, pa tudi z dokvalificiranjem in prekvalificiranjem odraslih, še posebej v post-COVID-19 svetu

·        Potrditi izbire ljudi, ko se odločijo za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, s prikazom njihove konkurenčne prednosti


 

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V EVROPI

 


·        Stopnja zaposlenosti nedavnih diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanjav Evropi je 78,9 % (2019). Vir: Eurostat - Employment rates of recent graduates, pg. 2

·        10,8 % prebivalcev Evrope, starih med 25 in 64 let, je vključenih v izobraževanje odraslih (2019). Vir: Eurostat - Adult learning statistics

·        60 % diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanjadobi prvo redno zaposlitev v enem mesecu po zaključku svojega šolanja (80 % po šestih mesecih) (2018). Vir: A quick guide to EU action on vocational education and training pg. 11

·        29 % posameznikov (EU 27) ima nizko splošno digitalno pismenost (2019). Vir: Eurostat

 Za več informacij nam lahko pišete na: #EM#6165706a6e6468662661656f6d664e7c737f753d677c#EM# ali #EM#616d6b606d64286a6162666a7a6e676c50627966647b79646c346c686f336d76#EM# 

Registrirajte se na dogodek prek spletne povezave: https://eu.eventscloud.com/website/3001/

EVSW_ Press_Release_Ambassadors_2020_MZ_ALSM_V2.pdf

  

Nazaj na arhiv