print

E4F - Women Entrepreneurs Exporting Outside the EU
E4F Logo HD

Glavni cilj E4F je podpreti in prenoviti potencial ženskih malih in srednjih podjetij ter mikropodjetij, da izkoristijo izvoz na trge zunaj EU.
Namen projekta je zgraditi in okrepiti zmogljivosti, spretnosti in kompetence ženskih podjetij za izvoz na trge zunaj EU z razvojem inovativnih programov in orodij za usposabljanje in krepitev zmogljivosti, ki bodo spodbudili njihov izvozni potencial.

Heterogen značaj konzorcija E4F sam po sebi uteleša celotno bistvo projekta. Partnerstvo združuje strokovne organizacije iz različnih geografskih evropskih regij, vključno z ultraperifernimi območji, ki so že del svetovnega trga, z bogatimi izkušnjami na področju ženskega podjetništva, spodbujanja izvoza, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter digitalnega razvoja. Poleg tega večina partnerjev že predstavlja ciljno skupino podjetnic in MSP, vključno z močno udeležbo žensk v delovnih skupinah.

Nazaj na arhiv