print

Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

OBRTNA ZBORNICA NG

gzs sp ng

kadrovsko društvo

 

 

zRSz

logo

video proRRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je projektni partner v projektu ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA. 

Vodilni partner Območno Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, je skupaj z ostalimi partnerji je v okviru projekta pripravila anketo o potrebah po kadrih, v kateri ste sodelovali tudi številni člani OOZ Nova Gorica. Obenem je ZRSZ izvedel anketo med brezposelnimi.


Rezultati ankete kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih težave z zagotavljanjem kadrov. Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarju, šivilja, kuharji, natakarji, prodajalci, inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.


Brezposelni delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki (vzgoja in izobraževanje, ekonomija, razvijalci spletnih strani..), tehniki (ekonomski tehniki, komercialisti, administracija, tajniki, računalništvo...). Visoka pripravljenost zamenjati poklic (74%), posebej med mladimi in osebami s V. ravnjo izobrazbe, predvsem na področju trgovine, komerciale, proizvodnje, socialnega varstva…. Najmanjša je pripravljenost za zaposlitev v gradbeništvu.


V naslednjih mesecih bomo posneli promocijske filme o deficitarnih poklicih, ki jih bomo predstavljali po goriških osnovnih šolah in na ta način vršili promocijo poklicev.


logotip LAS V objemu sonca

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Nazaj na arhiv