print

ČLANEK - IZRAČUN PLAČ 2021

 


IZRAČUN PLAČ 2021

 

Na področju obračuna osebnih dohodkov v novem letu prinaša nekatere spremembe in novosti. Pripravili smo vam kratek povzetek.

 

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave

Z letom 2021se dohodninska lestvica in višina splošne olajšave ne bosta spremenili, vrednosti ostajajo enake, kot so bile v letu 2020, to pomeni, da za uporabnike programa za obračun plač ni potrebno narediti nobenih sprememb.

 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1.1.2021 (torej že za plačo 12/2020) do 28.2.2021, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.052,30 eur.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2021 do 28.2.2021 znaša 1.052,30 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur).

Minimalna plača

Znesek nove minimalne plače velja za obračune od 1.1.2021 naprej, se pravi od vključno plače za 1/2021 naprej. Za leto 2021 se bo za izračun zneska minimalne plače uporabljala posebna formula. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je določil (28. 1. 2021 objavljen v Uradnem listu št. 12/21), da Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 eura.

 

Pavšalni prispevki

Zdravstveni prispevek na plačo (začasno in občasno delo upokojencev (1516), ter obračun praktičnega dela vajencev, dijakov in študentov (1020)) se iz 5,23 eur poviša na 5,46 eur.

Vir: FURS

 

Podatki o izplačanih dohodkih v letu 2020

Na FURS že več let ni potrebo pošiljat podatkov o izplačanih dohodkih, prejemnikom dohodkov (zaposlenim in ostalim prejemnikom dohodkov) smo pa dolžni pripraviti podatke ter izpisati t.i. Obvestila o izplačanih dohodkih do 31.1.2021 oziroma ko so izplačani vsi dohodki za leto 2020.

V sklopu morebitnega izplačila dohodka za poslovno uspešnost (vrsta dohodka 1151) je zajet samo znesek obdavčen z dohodnino. Znesek do povprečne plače (okrog 1800 eur) pa ni zajet v obvestilo, saj ne gre v osnovo za izračun dohodnine. Bo pa v obvestilu prikazan izplačan regres (brez plačane dohodnine), kljub dejstvu, da je oproščen plačila prispevkov in dohodnine.

Priporočamo, da pred izpisom podatkov za zaposlene podatke preverite preko sistema eDavki (kontrolni podatki za preverjanje).

Za potrebe kontrole podatkov lahko uporabite različna kontrolna poročila, ki jih najdemo v naboru poročil. To so na primer:

·        Zbir za pravno osebo

·        Zbir za pravno osebo po obdobjih

·        Zbir po dat. pl. dohodnine in vrsti dohodka

·        Zbirnik dohodnine

Po potrebi je poleg plače potrebno ročno vnesti tudi druge izplačane dohodke (pogodbeno, avtorsko delo, sejnine,…) ki jih iz kakršnegakoli vzroka nismo obračunali v programu. Prejemnikom dohodkov (zaposlenim in ostalim) smo dolžni izpisati povzetek obračuna dohodkov. Za ta namen imate na voljo dva izpisa:

·        Obvestilo delavcu – rezident ali

·        Obvestilo delavcu z vzd. druž. člani – rezident – poleg dohodka se na izpis izpišejo še vzdrževani družinski člani, ki smo jih posredovali na FURS do konca leta 2020.

Sicer pa s finančno upravo (FURS) lahko večino obveznosti uredite na daljavo. Če imate vprašanje ali pa bi si želeli kaj preveriti, to lahko storite prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 100, klicnega centra za DDV na številki 08 200 1002, klicnega centra za pravne osebe na številki 08 200 1003 ali prek elektronske pošte uradov.

 

Za Spot svetovanje Goriška pripravil: Aleš Bajec, RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O NOVA GORICA

Datum: 31. 01. 2021

 Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Nazaj na arhiv