print

ALPINFONET
Potovanje po Evropi z uporabo intermodalne trajnostne mobilnosti postaja vse bolj priljubljeno. Potniki želijo biti fleksibilni in zato potrebujejo zanesljive informacije o razpoložljivih trajnostnih oblikah transporta od-vrat-do-vrat. Poleg tega, pa potrebujejo tudi informacije o »zadnjem kilometru« in o možnostih mobilnosti na njihovi ciljni destinaciji. Žal pa v alpskih regijah še vedno ni izpopolnjenega informacijskega sistema o mobilnosti od-vrat-do-vrat, ki bi lahko omogočil premik od uporabe avtomobilov k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti.

Glavni cilj projekta »Informacijska mreža trajnostne mobilnosti za območje Alp – AlpInfoNet« je spremeniti obstoječo situacijo in zagotoviti potnikom popolne informacije o trajnostnih načinih mobilnosti preko regionalnih in državnih mej. AlpInfoNet ne bo ustvaril nove informacijske platforme, ampak bo izboljšal in povezal že obstoječe informacijske sisteme na področju prometa in turizma in tako omogočil lažji dostop do Alp in povečal dostopnost lokalne mobilnosti uporabnikom. 

Širši cilj te mreže je spodbujanje uporabe javnega prevoza na območju Alp in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v alpskem prostoru. S podporo Alpske konvencije, partnerji iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije, prepoznavajo potrebe in iščejo rešitve za vse-alpsko mrežo s čezmejnimi in ne-pristranskimi informacijami o ponudbi trajnostne mobilnosti. Integriran sistem bo izveden in preizkušen v številnih pilotnih regijah na območju Alp z namenom postavitve informacijske mreže trajnostne mobilnosti za prihodnost.Glasilo AlpInfonet Newsletter: prva številka (maj 2013), druga številka (januar 2014), tretja številka (junij 2014)


Več o projektu: www.alpinfonet.eu

AlpInfoNet je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa evropskega teritorialnega sodelovanja Območje Alp 2007–2013.
Nazaj na arhiv