print

AKTUALNA POMOČ NA VPRAŠANJA IN DILEME IZ PAKETA INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19

Z veseljem vas obveščamo, da smo za Vas pripravili celosten paket svetovanja in priprave potrebne dokumentacije, ki jo potrebujete za uveljavljanje pravic iz zgoraj omenjenega zakona. Vabimo Vas, da nas kontaktirate in se z nami dogovorite za pomoč pri svetovanju in pripravi dokumentacije.

Paket, ki ga ponujamo vsebuje:
 
-          Podajanje osnovnih informacij (brezplačno)
-          Priprava osnovnega paketa dokumentacije:  (odplačno) 
-          Priprava razširjenega paketa dokumentacije: (odplačno)
 
Novi Mega anti-korona  zakon je v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca 2020.
Sprejet je bil 3. aprila 2020, v veljavo je stopil 11. aprila 2020.
Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, so pričeli veljati ob uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja.

PODROČJA SVETOVANJA IN PRIPRAVE DOKUMENTACIJE (VLOGE NA PRISTOJNE INSTITUCIJE) ZAJEMAJO SLEDEČE VSEBINE:
Ukrepi za delodajalce - aktualne dileme in napotki
 • Uveljavljanje povračila nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in zaradi opravičene odsotnosti z dela zaradi višje sile (vloge na ZRSZ)
 • Povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene (po ZIUPPP)
 • Prispevki  PIZ za delavce, ki delajo
 • Krizni dodatek
 • Odlog plačila obveznosti kreditojemalcem
 • Interventni ukrepi na javnofinančnem področju (ZIUJP) (zamikanje rokov)
 
Postopki pridobivanja enotnih dovoljenj in delovnih dovoljenj za tuje delavce
 •  Vloge za enotna dovoljenja na pristojnih upravnih enotah
 •  Vloge na ZRSZ  za delovna dovoljenja za tuje delavce na ZRSZ (BIH in SRB)
 •  Po prihodu v RS ima tuj delavec obveznost 7 dnevne karantene
Ukrepi za samozaposlene - napotki in aktualne dileme
 • Prispevki za socialno varnost,
 • Plačilo akontacije dohodnine,
 • Temeljni dohodek
Ukrepi za ljudi - napotki in aktualne dileme
 • Prijava v evidenco BO in vloga za nadomestilo za primer brezposelnosti,
Drugi ukrepi po novem anti korona zakonu!
Možnost kombiniranja ukrepov po že sprejetih zakonih z novo zakonodajo!
SVETOVANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE JE NAMENJENA
 • delodajalcem, direktorjem javnih in zasebnih organizacij
 • lastnikom podjetij,
 • kadrovskim in pravnim službam
 • računovodskim službam
 • računovodskim servisom
 • samozaposlenim in
 • vsem osebam, ki jih obravnavana tematika zanima.
Veseli bomo vašega odziva in se veselimo, da bomo lahko prispevali k reševanju Vaše zatečene situacije in čim prejšnjega uveljavljanja pravic.
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Kontaktni naslov:
tel. št. 041 388 370 
e- naslov: #EM#7273632d777546757a6827787c237d66#EM# ; #EM#6e60766277642875676d6f4b7e7f6f2263613c607d#EM#;
 
 

Nazaj na arhiv