print

24. SREČANJE PODJETNIKOV IN GOSPODARSTVENIKOV NA MOSTU NA SOČI

V petek, 07. junija je bilo na Mostu na Soči 24. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov na temo elektro mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa v povezavi s turizmom oziroma osrednja tema srečanja je bila trajnostna mobilnost na Primorskem.

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je na srečanju predstavila dva projekta in sicer:
  • EnerMOB: Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility. Cilj projekta je načrtovanje, testiranje in  razvijanje skupnih standardov za električna prevozna sredstva v mestnem in regionalnem prometu, z izvajanjem pilotnih aktivnosti, ki temeljijo na uporabi obnovljivih virov energije.
  • EnerNETMob: Sredozemska medregionalna e-mobilnostna omrežja za intermodalne in medmestne nizkoogljične transportne sisteme. Cilj projekta je priprava osnutka, testiranje in izboljšava "Načrta trajnostne mobilnosti" v skladu s skupnimi standardi in politikami z nizkimi emisijami ogljika v EU ter vzpostavitev "Medregionalne in meddržavne mreže e-mobilnosti" v območju programa Interreg MED.

IMG 5222 IMG 5219


Nazaj na arhiv