print

A se kdaj vprašamo kje so vzvodi in vzroki za gospodarska dogajanja? A je pomembno kar se dogaja na našem najbližjem dvorišču ali v najbližji poslovni coni, katerih v Novi Gorici in okolici ni ravno na pretek, pa vendarle, zametki le teh so tukaj in verjemimo v svetlo prihodnost na področju razvoja poslovnih con.
Več...
Mercado et al (2001, 84–118) navajajo, da predstavlja uveljavitev ENT EU enega glavnih dosežkov povojne zahodnoevropske integracije. Vsi udeleženci so enotni v podpiranju ENT EU in tržišča EU brez meja. Tržišče predstavlja več kot 500 milijonov prebivalcev in po številu prebivalcev presega 300 milijonsko gospodarstvo ZDA in je približno šestkrat večje od največje države članice EU, Nemčije.
Več...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 22.06.2018, objavilo Javni razpis za Podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.
Več...
Vljudno vabljeni na poslovni seminar za delodajalce na katerem bodo predstavljene bistvene spremembe novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT – B ) in Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), s poudarkom na praktičnem pristopu hitrejše pridobitve ustreznih dovoljenj za zaposlovanje tuje delovne sile.
Več...